(12/12/2018)

Nghị quyết 303-NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thực hiện thi công xây dựng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch Quốc Tế cao cấp Ba Vì và phê duyệt Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án "
(06/12/2018)

Nghị quyết số 298-HĐQT-PVR

Về việc " Phê duyệt phương án thiết kế tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, phương án đầu tư và nguồn vốn để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án và cho thuê máy móc thiết bị "
(26/11/2018)

Nghị quyết 290/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB, phương án vay tiền để chi trả tiền đền bù GPMB và thuê đơn vị tư vấn phương án thiết kế tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì "
(19/10/2018)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
(19/10/2018)

Công văn số 278/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(16/10/2018)

Nghị quyết 275/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, thông qua phương án vay tiền để chi trả tiền đền bù GPMB và các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty "
(27/09/2018)

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Công ty PVR

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Công ty PVR
(06/09/2018)

Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(06/09/2018)

Công bố thông tin Ban Kiểm soát

Về việc " Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Ngô Thị Minh Nguyệt và đơn xin ứng cử chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của bà Lê Thị Thanh Thủy "
(09/08/2018)

Nghị quyết số 242/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, bán căn hộ dự án CT10-11 Văn Phú để chi trả tiền đền bù GPMB và mua máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án "
(09/08/2018)

TB số 247 TB-PVR

TB số 247 TB-PVR
(09/08/2018)

Số 246 PVR-TCHCPC và GCNĐKDN

Số 246 PVR-TCHCPC và GCNĐKDN
(09/08/2018)

Công văn số 244/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân lỗ 6 tháng đầu năm 2018 và phương án khắc phục "
(09/08/2018)

Công văn số 243/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên, báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét "
(09/08/2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam ( đã được soát xét )

Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam ( đã được soát xét )
(27/07/2018)

Nghị quyết số 224/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thành lập Ban Giám Sát để giám sát Ban Kiểm phiếu về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng, Thông qua phương án chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác đền bù GPMB Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên "
(23/07/2018)

Thông báo số 219/TB-PVR

Thông báo số 219/TB-PVR
(23/07/2018)

Công bô thông tin số 218/PVR-TCHCPC

Công bô thông tin số 218/PVR-TCHCPC
(18/07/2018)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018
(18/07/2018)

Số 214/PVR-TCKT

Về việc " giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(13/07/2018)

CBTT Số 210 PVR-TCHC kèm Giấy xác nhận

CBTT Số 210 PVR-TCHC kèm Giấy xác nhận
(11/07/2018)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng.2018 dấu

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng.2018 dấu
(10/07/2018)

Công bố thông tin số 208.1 PVR-TCHC

Công bố thông tin số 208.1 PVR-TCHC
(07/06/2018)

Số 170 NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2018 của Công ty PVR "
(01/06/2018)

NQ số 156 NQ-HĐQT-PVR

NQ số 156 NQ-HĐQT-PVR
(01/06/2018)

NQ số 157 NQ-HĐQT-PVR

NQ số 157 NQ-HĐQT-PVR
(01/06/2018)

CV số 160 PVR-TCHCPC

CV số 160 PVR-TCHCPC
(01/06/2018)

TB số 161 PVR-TCHCPC

 Về việc " Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản " 
(08/06/2017)

Thông báo số 12338 VSD-ĐK của TT lưu ký chứng khoán VN

Thông báo số 12338 VSD-ĐK của TT lưu ký chứng khoán VN
(08/06/2017)

Thông báo số 1428 TB-VSD của TT lưu ký chứng khoán VN

Thông báo số 1428 TB-VSD của TT lưu ký chứng khoán VN