Nghị quyết số 191/NQ-HĐQT-PVR (25/10/2019)

 Về việc " Hủy quyết định số 168/QĐ-HĐQT-PVR ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh chi nhánh : Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội tại Ba Vì , Hà Nội "

Xem chi tiết tại đây