(14/11/2019)

Công bố thông tin số 205 PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 205 PVR-TCHCPC
(25/10/2019)

Công bố thông tin số 197/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 197/PVR-TCHCPC
(25/10/2019)

Công bố thông tin số 196/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 196/PVR-TCHCPC
(25/10/2019)

Công bố thông tin số 195/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 195/PVR-TCHCPC
(25/10/2019)

Quyết định số 193/QĐ-HĐQT-PVR

Về việc " Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội của Bà Phạm Quỳnh Ly "
(25/10/2019)

Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Mở văn phòng giao dịch tại địa chỉ : Lô HH, khu đô thị Trung Văn, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội "
(25/10/2019)

Nghị quyết số 191/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Hủy quyết định số 168/QĐ-HĐQT-PVR ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh chi nhánh : Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội tại Ba Vì , Hà Nội "
(18/10/2019)

Công văn số 187-PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(18/10/2019)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(06/09/2019)

Công văn số 170/PVR-TCHCPC

Công văn số 170/PVR-TCHCPC
(03/09/2019)

Quyết đinh số 168/QĐ-HĐQT-PVR

Về việc " Tạm dừng kinh doanh chi nhánh "
(03/09/2019)

Công bố thông tin số 168.2/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 168.2/PVR-TCHCPC
(22/08/2019)

Công bố thông tin 163/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin 163/PVR-TCHCPC
(14/08/2019)

Quyết định số 157/QĐ-HĐQT-PVR

Về việc " Thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh "
(07/08/2019)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
(07/08/2019)

Công văn số 153/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo trước và sau kiểm toán "
(07/08/2019)

Công văn số 152/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân lỗ 6 tháng đầu năm 2019 và phương án khắc phục "
(19/07/2019)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019
(19/07/2019)

Công văn số 148/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm 10% so với cùng kỳ năm trước "
(11/07/2019)

Báo cáo số 145/BC-HĐQT-PVR

Về việc " Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "
(27/06/2019)

Công bố thông tin số 141/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 141/PVR-TCHCPC
(27/06/2019)

Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm ông Chu Xuân Thắng thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm và Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ phụ trách kế toán Công ty PVR "
(27/06/2019)

Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR

Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR
(05/06/2019)

Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019 của công ty PVR "
(19/04/2019)

Công văn số 102/PVR-TCKT

 Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm hơn 10% so cùng kỳ năm trước "
(19/04/2019)

 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(18/03/2019)

Nghị quyết 77/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2019 "
(21/02/2019)

Công bố thông tin số 48/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 48/PVR-TCHCPC
(21/02/2019)

Nghị quyết 44/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 44/NQ-HĐQT-PVR
(21/02/2019)

Nghị quyết 43/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 43/NQ-HĐQT-PVR