(19/07/2019)

Công văn số 148/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm 10% so với cùng kỳ năm trước "
(11/07/2019)

Báo cáo số 145/BC-HĐQT-PVR

Về việc " Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "
(27/06/2019)

Công bố thông tin số 141/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 141/PVR-TCHCPC
(27/06/2019)

Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm ông Chu Xuân Thắng thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm và Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ phụ trách kế toán Công ty PVR "
(27/06/2019)

Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR

Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR
(05/06/2019)

Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019 của công ty PVR "
(19/04/2019)

Công văn số 102/PVR-TCKT

 Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm hơn 10% so cùng kỳ năm trước "
(19/04/2019)

 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(18/03/2019)

Nghị quyết 77/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2019 "
(21/02/2019)

Công bố thông tin số 48/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 48/PVR-TCHCPC
(21/02/2019)

Nghị quyết 44/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 44/NQ-HĐQT-PVR
(21/02/2019)

Nghị quyết 43/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 43/NQ-HĐQT-PVR
(21/02/2019)

Nghị quyết 42/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 42/NQ-HĐQT-PVR
(21/02/2019)

Nghị quyết 41/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 41/NQ-HĐQT-PVR
(20/02/2019)

Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(30/01/2019)

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội năm 2018 ( đã được kiểm toán )

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội năm 2018 ( đã được kiểm toán )
(18/01/2019)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(18/01/2019)

Công văn số 21/PVR-TCKT

Công văn số 21/PVR-TCKT
(11/01/2019)

 Công bố thông tin số 10/PVR-TCHCPC

 Công bố thông tin số 10/PVR-TCHCPC
(11/01/2019)

 Biên bản họp 09/BB-BKS-PVR

 Biên bản họp 09/BB-BKS-PVR
(12/12/2018)

Nghị quyết 303-NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thực hiện thi công xây dựng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch Quốc Tế cao cấp Ba Vì và phê duyệt Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án "
(06/12/2018)

Nghị quyết số 298-HĐQT-PVR

Về việc " Phê duyệt phương án thiết kế tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, phương án đầu tư và nguồn vốn để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án và cho thuê máy móc thiết bị "
(26/11/2018)

Nghị quyết 290/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB, phương án vay tiền để chi trả tiền đền bù GPMB và thuê đơn vị tư vấn phương án thiết kế tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì "
(19/10/2018)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
(19/10/2018)

Công văn số 278/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(16/10/2018)

Nghị quyết 275/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, thông qua phương án vay tiền để chi trả tiền đền bù GPMB và các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty "
(27/09/2018)

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Công ty PVR

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Công ty PVR
(06/09/2018)

Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(06/09/2018)

Công bố thông tin Ban Kiểm soát

Về việc " Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Ngô Thị Minh Nguyệt và đơn xin ứng cử chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của bà Lê Thị Thanh Thủy "
(09/08/2018)

Nghị quyết số 242/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Phê duyệt kế hoạch đền bù GPMB dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, bán căn hộ dự án CT10-11 Văn Phú để chi trả tiền đền bù GPMB và mua máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án "