Quyết định số 193/QĐ-HĐQT-PVR (25/10/2019)

 Về việc " Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội của Bà Phạm Quỳnh Ly "

Xem chi tiết tại đây