Nghị quyết số: 52/QĐ-PVR-HĐQT ngày 10/03/2011 (16/05/2011)

PVR xin trân trọng Báo cáo tình hình Quản trị công ty Quý I/2011 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết Báo cáo tại đây.

Xem giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại đây.