Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVCR về việc chấp nhận chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PV-Inconess (20/02/2012)

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVCR về việc chấp nhận chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PV-Inconess của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết tại đây