Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (15/05/2011)

Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Tại rạp Hồng Hà. Địa chỉ Phố Đường Thành Hoàn Kiếm Hà Nội.

 

Xem chi tiết tại đây