Tờ trình số 200 TTr-HĐQT-PVR (02/07/2018)

 Về việc " Đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, đổi tên dự án Khu Du lịch cao cấp Quốc tế Tản Viên thành Khu du lịch Quốc tế cao cấp Ba Vì và chuyển trụ sở chính Công ty "

Xem chi tiết tại đây