(30/06/2020)

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội 2020

V/v: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020
(22/06/2020)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/06/2020)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(29/05/2020)

Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về việc: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/05/2020)

Nghị quyết 69/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại biên bản họp HĐQT ngày 22/5/2020 "
(27/04/2020)

Nghị quyết 28.1/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "
(27/04/2020)

Thông báo số 29 PVR-TCHCPC

Thông báo số 29 PVR-TCHCPC
(20/04/2020)

Công văn số 25/PVR-TCKT

về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(20/04/2020)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(11/03/2020)

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội năm 2019

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội năm 2019
(29/02/2020)

Công văn số 16/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(29/02/2020)

Công văn số 20/PVR-TCKT

Về việc : Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(29/02/2020)

Công văn số 19/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán "
(29/02/2020)

Báo cáo tài chinh năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chinh năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(29/02/2020)

Công văn số 17/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình số liệu Báo cáo tài chính quý 3/2019 "
(31/01/2020)

Báo cáo quản trị công ty PVR năm 2019

Báo cáo quản trị công ty PVR năm 2019
(15/01/2020)

Công văn số 12/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(15/01/2020)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(17/12/2019)

Công bố thông tin số 216 PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 216 PVR-TCHCPC
(09/12/2019)

Quyết định số 211 QĐ-HĐQT-PVR

Quyết định số 211 QĐ-HĐQT-PVR
(09/12/2019)

Công bố thông tin số 214 PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 214 PVR-TCHCPC
(15/11/2019)

Thông báo số 207 TB-PVR

Thông báo số 207 TB-PVR
(14/11/2019)

Công bố thông tin số 205 PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 205 PVR-TCHCPC
(25/10/2019)

Công bố thông tin số 197/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 197/PVR-TCHCPC
(25/10/2019)

Công bố thông tin số 196/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 196/PVR-TCHCPC
(25/10/2019)

Công bố thông tin số 195/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 195/PVR-TCHCPC
(25/10/2019)

Quyết định số 193/QĐ-HĐQT-PVR

Về việc " Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội của Bà Phạm Quỳnh Ly "
(25/10/2019)

Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Mở văn phòng giao dịch tại địa chỉ : Lô HH, khu đô thị Trung Văn, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội "
(25/10/2019)

Nghị quyết số 191/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Hủy quyết định số 168/QĐ-HĐQT-PVR ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh chi nhánh : Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội tại Ba Vì , Hà Nội "
(18/10/2019)

Công văn số 187-PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "