(20/06/2012)

Nghị quyết số 118/NQ-HĐQTPVCR ngày 19/06/2012

Nghị quyết số 118/NQ-HĐQTPVCR ngày 19/06/2012
(18/06/2012)

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn
(31/05/2012)

Nghị quyết số 114/NQ-ĐHCĐ-PVCR ngày 31/05/2012

Nghị quyết số 114/NQ-ĐHCĐ-PVCR ngày 31/05/2012
(17/05/2012)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
(17/05/2012)

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
(24/04/2012)

Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí V

Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(24/04/2012)

Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-PVCR, 79/NQ-HĐQT-PVCR và 80/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của HĐQT công ty PVCR

Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-PVCR, 79/NQ-HĐQT-PVCR và 80/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của HĐQT công ty PVCR
(16/04/2012)

Báo cáo tài chính quý I/20112 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý I/20112 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(30/03/2012)

Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
(15/03/2012)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 05/03/2012

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 05/03/2012

Tiến độ thi công dự án văn phú

(13/03/2012)

Tiến độ thi công dự án văn phú

Chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương bù tiến độ, tăng ca làm việc (3 ca/ ngày) để đảm bảo hoàn thành cơ bản tầng hầm (13.000 m2) đến cốt ±0.00 của công trình trước 30/ 04/ 2012.
(02/03/2012)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nôi bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nôi bộ
(20/02/2012)

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVCR về việc chấp nhận chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PV-Inconess

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVCR về việc chấp nhận chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PV-Inconess
(16/02/2012)

Nghị Quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR ngày 15/02/2012 về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2011

Nghị Quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR ngày 15/02/2012 về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2011
(31/01/2012)

Báo cáo tài chính Quý IV/2011 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Việt Nam

Báo cáo tài chính Quý IV/2011 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Việt Nam
(21/01/2012)

Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu quỹ
(21/01/2012)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011
(17/01/2012)

Báo cáo tình hình quản trị công ty quý IV/2011

Báo cáo tình hình quản trị công ty quý IV/2011
(30/12/2011)

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
(26/12/2011)

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn nội bộ

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn nội bộ
(23/12/2011)

Nghị quyết số 368/NQ-PVCR-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011

Nghị quyết số 368/NQ-PVCR-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011
(23/12/2011)

Nghị quyết số 369/NQ-PVCR-HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 369/NQ-PVCR-HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
(15/12/2011)

Nghị quyết số 362/NQ-PVCR-HĐQT ngày 14/12/2011 về việc thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thương năm 2011.

Nghị quyết số 362/NQ-PVCR-HĐQT ngày 14/12/2011 về việc thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thương năm 2011.

Thư ngỏ khách hàng

(12/12/2011)

Thư ngỏ khách hàng

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty PVCR, để tỏ lòng tri ân tới Quý khách hàng, Công ty PVCR đã quyết định lùi thời gian góp vốn đối với Quý khách hàng đã tham gia đầu tư tại Dự án Hanoi Time Tower đến tháng 5/2012.
(09/12/2011)

Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011.

Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011.
(09/12/2011)

Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn
(09/12/2011)

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ
(29/11/2011)

Nghị quyết số 355/NQ-PVCR-HĐQT về việc mua lại phần góp vốn của PVC tại PVCI

Nghị quyết số 355/NQ-PVCR-HĐQT về việc mua lại phần góp vốn của PVC tại PVCI
(25/11/2011)

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn
(15/11/2011)

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn