Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn nội bộ (26/12/2011)

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn nội bộ của công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết tại đây