PVCR Trân trọng thông báo công văn số 47/PVCR-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2011 (12/10/2011)

Công văn số 47/PVCR-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý III/2011 của PVCR

Xem chi tiết tại đây