Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR (20/01/2015)

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR về việc giao thầu dự án Văn Phú CT10-11.

Xem chi tiết tại đây