Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT-PVR (27/06/2019)

 Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm ông Chu Xuân Thắng thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm và Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ phụ trách kế toán Công ty PVR "

Xem chi tiết tại đây