Nghị quyết 247 và báo cáo tình hình sử dụng vốn (28/11/2012)

Nghị quyết 247/NQ-HĐQT-PVCR của Hội đồng quản trị Công ty dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

 

Xem chi tiết nghị quyết tại đây

 

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010

 

Xem chi tiết Báo cáo tại đây