Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (09/07/2018)

 Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Xem chi tiết tại đây