Công văn giải trình nguyên nhân kết quả lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. (23/08/2016)

Công văn giải trình nguyên nhân kết quả lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem chi tiết tại đây.JPG