Báo cáo tài chính (25/03/2017)

Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo tài chính quý 1/2014 và công văn giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý 1/2014 xem chi tiết tại đây

Chi tiết báo cáo thường niên xem tại đây

Giải trình KQKD tại đây