Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (20/07/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/7/báo cáo tài chính quý ii.2022.pdf